BEHANDELİNGEN

Een gebitsimplantaat is een kunstwortel die in het kaakbot wordt aangebracht. Wanneer u een of meerdere tanden mist, vormen implantaten een betrouwbare en blijvende vervanging. Een groot voordeel bij het aanbrengen van een implantaat is dat naburige tanden of kiezen niet beslepen worden zoals bij een brug. Uw gebit blijft dus zo goed mogelijk in haar natuurlijke staat behouden.

Een implantaat bestaat uit een holle schroef van titanium. Omdat dit materiaal zeer weefsel vriendelijk is, groeit een implantaat vrijwel altijd probleemloos vast aan het kaakbot. Tussen implantaat en kaakbot ontstaat op deze wijze een natuurlijke verbinding. Het implantaat neemt hierbij de functie van een wortel over waardoor het een solide basis vormt voor bijvoorbeeld een kroon.

De behandeling

Na een uitgebreid (gratis) vooronderzoek wordt een behandelplan vastgesteld.
Inclusief vooronderzoek bestaat het plaatsen van een implantaat uit de volgende stappen:

Vooronderzoek
Vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek wordt een foto gemaakt van uw onder- en bovenkaak. Deze foto’s dienen ter controle van het kaakbot en de ligging van de wortels en tanden van het gebit. Tevens wordt een mondonderzoek
gedaan en wordt er aandacht besteed aan uw gebitsklachten. Vervolgens bespreekt u samen met de tandheelkundig specialist welke behandelmogelijkheden er bestaan. De implantologie gebruikt al deze gegevens om een gedegen behandelpan op
te stellen.

Plaatsing van implantaat of implantaten
Plaatsing van implantaat of implantaten

Implantaten zijn eenvoudig te plaatsen. Wanneer de verdoving is ingewerkt, wordt een sneetje in het tandvlees gemaakt. Hierdoor wordt het kaakbot bereikbaar en kan er een klein gaatje in het bot geboord worden. De grootte van het gaatje is afhankelijk van de maat van het implantaat, deze kan variëren van 3,2 tot 5 mm doorsnede en 8 mm tot 16 mm lengte. Wanneer het implantaat is aangebracht, wordt deze afgedekt met een tijdelijk genezingskapje.

HELINGPERIODE

Alvorens een kroon, brug of prothese op het implantaat geplaatst kan
worden, vindt een helingperiode plaats. Tijdens deze periode vergroeit
het implantaat met het kaakbot. De helingperiode duurt, afhankelijk van
uw herstelvermogen en de plek in het gebit waar de implantaten geplaatst
zijn, tussen de zes weken en zes maanden. Gedurende de helingperiode
draagt u een tijdelijke vervanging van uw tanden, zodat u geen tanden hoeft
te missen in deze fase van de behandeling.

Plaatsen van prothese

Wanneer het kaakbot voldoende is hersteld en het implantaat of de implantaten vastgegroeid zijn kan een prothese worden geplaatst. Afhankelijk van het type prothese zal deze aangebracht worden in twee tot vier kortere behandelingen (gemiddeld 30-60 min). Tijdens deze fase van de behandeling wordt een opbouwstuk op het implantaat bevestigd waarop vervolgens de prothese wordt gefixeerd.

Nazorg

Als de prothese eenmaal is geplaatst, is de behandeling zo goed als voltooid. U wordt in het stadium van de nazorg uitgenodigd voor een controleafspraak. Afhankelijk van het type prothese zal de controleafspraak plaatsvinden na drie maanden tot een jaar. Tijdens de controle wordt opnieuw een foto gemaakt om het succes van de behandeling in kaart te brengen. Tevens wordt het functioneren van de prothese en het implantaat onderzocht evenals de mondhygiëne.

Neem voor meer informatie contact op met Dent Perfect.

Uw eerste vooronderzoek in Almere :
Zaterdag 23 Juni 2018
Volgende afspraken
  • Zaterdag 8 september 2018
  • Zaterdag29 september 2018
  • Zaterdag 20 oktober 2018
  • Zaterdag 24 november 2018
  • Zaterdag 15 december 2018
Houtstraat 70, 1353 BD Almere
036-202 21 15
info@dentperfect.nl
WhatsApp